• Details
  • Gallery

Schwalbe (NED) “Schwalbe Cheats”

Home  /  Programm  /  Etendused  /  Current Page

Laupäev, 7. juuli / 17:45-18:55 / väike saal / osta pilet

Radikaalne ja kompromissitu teater. Oma kolmandas lavastuses kaotavad Hollandi trupi Schwalbe liikmed end mängu. Kes me oleme, kui tunneme end nurkaaetuna? Kes me oleme, kui teised on meist nõrgemad? Kes me oleme, kui teised ei pea reeglitest kinni? Sa võid püüda end päästa, öeldes: „see on ju ainult mäng“, kuid neid sõnu lausudes on juba liiga hilja reaalsusse tagasi astumiseks.
Schwalbe näitab mängu kui raamitud reaalsust – vabatsooni, milles kehtivad igapäevaelust erinevad reeglid, kuid kus siiski ilmnevad tõelised emotsioonid. Nende mängus tulevad ilmsiks emotsioonid nagu hirm, viha, reeturlikkus, süütunne, kangelaslikkus, fanatism ja frustratsioon ning need seatakse kohe ka küsimuse alla. Schwalbe esitab oma lavastuses küsimusi tsivilisatsiooni, humaansuse ja inimeste instinktiivse soovi kohta kogeda omaenese ebainimlikkust. Mil määral on mäng võitlus, millest me oma tsiviliseerituse tõttu loobunud oleme? Mil määral juhivad meid ürgsed tungid ja ellujäämisinstinkt?